Dopravné stavby Púchov

Všetko pre výhybky a koľaje

Sme k dispozícii

Pondelok - piatok: 7:00 - 16:00
Sobota, nedeľa, sviatky: dohodou

Zatelefonujte nám

Rekonštrukcia a zriaďovanie nových výhybiek

Zriadenie nových výhybiek, oprava starých typov výhybiek. Prečistenie koľajového lôžka, výmena poškodených, hnilých podvalov. Zváranie koľajnic, obrusovanie a naváranie srdcovky. Výmena a dotiahnutie upevňovadiel (pružné krúžky, matice, atd. ), výškové zrovnanie výhybky – podbitie. úprava posunovacích chodníkov. 

Rekonštrukcia koľajiska

Prečistenie koľajového lôžka, výmena hnilých a poškodených podvalov, doplnenie a výmena upevňovadiel, nastavenie vzájomnej  výškovej polohy koľajnicových pásov. Zváranie koľajníc (oprava lomov koľaje), výmena koľaje (ojazdené koľajové pásy, novší typ koľají).

Údržba železničnej vlečky (koľají a výhybiek)

Nastavovanie správneho chodu výhybiek (hákových záverov, spojovacia tyč atď.), doťiahnutie uvoľnených upevňovadiel s pretočením, nastavenie rozchodu koľaje, výškové vyrovnanie koľaje, prečistenie koľajového lôžka, kosenie  a odstránenie porastu (konáre) zasahujúceho do prechodového prierezu koľaje, postrek proti burinám.   

Zriadzovanie železničných priecestí

Zriadenie nových železničných priecestí v rôznych prevedeniach podľa požiadaviek zákazníka. Gumokovové priecestia – STRAIL, CEPAG, a i. Oprava starých a poškodených priecestí (betónové, drevené priecestia)

Kontrolná činnosť (SUD)

Pravidelná kontrola žel.vlečky, koľají, výhybiek a ostatných stavieb žel. zvršku. Meranie rozchodu koľají a výhybiek, meranie geometrickej polohy koľaje, kontrola upevnenia koľaje. Kontrola žel.priecestí a rozhľadových pomerov.  Výsledkom kontroly je záznam o stave žel.vlečky a zjazdnosti koľají. 

Prenájom vozového parku s obsluhou

Disponujeme modernou a prefesionálnou technikou pre výkon komplexných prác v železničnej údržbe a modernizácii. Ďalej mechanizáciou pre rôzne stavebné činnosti. Napr. koľajový bager, podbíjačka, traktor bager a pod.  

Rušenie - demontáž koľají

Odstraňovanie koľají a výhybiek, zrovnanie terénu, vybudovanie cestnej komunikácie na miestach zrušených koľají. 

Aktualizácia vlečkových plánov

Zameranie, prekreslenie situačného plánu vlečky podľa skutočného stavu (po demontáži častí železničnej vlečky, zriadení priecestí pripadne zriadenie novej koľaje, atď.)

DOPRAVNÉ STAVBY PÚCHOV

Základ firmy tvoria pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v obore železničného staviteľstva a koľajovej údržby. Firma sa venuje opravám a rekonštrukciám koľají a výhybiek, ale hlavne regenerácii železničného zvrškového materiálu a konštrukcií. Firma je pre tieto práce vybavená špeciálnym navarovacím agregátom. Súčasné opravárenské trendy v koľajovej doprave sa vyznačujú vysokou investičnou náročnosťou. Pritom, správne namierenou regeneráciou je možné znížiť náklady na opravu koľají a výhybiek na zlomok ceny za komplexnú výmenu. Regenerácia opravovaných dielov je opravárenským trendom budúcnosti. Zaujímavosťou je, že zregenerované súčiastky majú dlhšiu životnosť než nové. Je to dané tým, že na základ pôvodného opotrebovaného materiálu sa navarovaním nanesie odolnejšia vrstva a zabrúsi sa do potrebného tvaru. Táto vrstva potom úspešne odoláva treniu od kolies a pritom sa nijako neznižuje únosnosť pôvodnej súčiastky. Výhybky patria k najnamáhanejšej koľajovej konštrukcií. Spravidla sa pri revíziách nájde viac závad práve vo výhybkách. Firma má prepracovaný systém regenerácie jednotlivých kovových výhybkových súčastí, podvalov aj štrku. Zručnosť pracovníkov a používané materiály zaručujú vysokú úspešnosť regenerácie výhybky a firma na takto opravené výhybky dáva záruku až dva roky. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Ivan Urgošík

Konateľ

Kontakt

Dopravné Stavby Púchov, s.r.o.

Nimnická cesta 1724/5,
Púchov, 020 01

e-mail: dopravnestavby@dopravnestavby.sk

Prevádzka: Trenčianska ulica, 020 01 Púchov

IČO: 36329665
IČ DPH: SK2021745627

Bankové spojenie:

IBAN: SK5475000000004002233527

BIC:    CEKOSKBX

 

 

 

 

Kontaktný formulár

4 + 13 =

Ivan Urgošík

konateľ
+421 903 510 515
urgosik@stonline.sk

Ing. Miloš Urgošík

konateľ
+421 904 855 634
milos.urgosik@dopravnestavby.sk

Zuzana Šajdáková

office
+421 907 776 922
zuzana.sajdakova@dopravnestavby.sk